Detaljni opis aktivnosti u sklopu pružanih usluga

Financijske analize poslovanja i procjene vrijednosti

Financijske analize poslovanja i procjene vrijednosti

 • Neki od razloga za izradu valuacije biznisa mogu biti priprema za dokapitalizaciju ili prodaju, izlazak partnera iz tvrtke, davanje dionica u zalog itd.
 • Osnovna metoda valuacije je diskontirani novčani tok (DCF) u sklopu koje se radi detaljna projekcija RDG-a, bilance i novčanog toka
 • Metode koje služe za kontrolu rezultata dobivenih DCF metodom su metoda trgovinskih multiplikatora i metoda transakcijskih multiplikatora
Provedba due diligencea

Provedba due diligencea

 • Detaljna analiza prihoda i troškova
 • Detaljna analiza imovine (potraživanja, zalihe, dugoročna materijalna i nematerijalna imovina)
 • Detaljna analiza obveza (dobavljači, država, kreditori, ostale obveze)
 • Utvrđivanje stvarnih profitnih marži po proizvodima i uslugama, sezonalnost, anomalije i normalizacija operativne dobiti
 • Struktura novčanog toka
 • Usklađenost računovodstvenih politika i procedura s MSFI
 • Utvrđivanje poreznih rizika
 • Utvrđivanje pravnih rizika
Prodaja kompanije ili dokapitalizacija od strane strateškog ili financijskog investitora

Prodaja kompanije ili dokapitalizacija od strane strateškog ili financijskog investitora

 • Vođenje procesa i financijsko savjetovanje pri prodaji biznisa što uključuje:
  • Strukturiranje transakcije
  • Izradu transakcije dokumentacije za investitore (teaser, informacijski memorandum)
  • Procjenu vrijednosti biznisa (valuacija)
  • Pronalazak investitora
  • Analizu dobivenih neobvezujućih ponuda
  • Organizaciju provedbe due diligencea
  • Savjetovanje u pregovorima
Financijsko restrukturiranje

Financijsko restrukturiranje

 • Izrada detaljnog financijskog modela i projekcija u različitim scenarijima nastavka poslovanja
 • Identifikacija područja i mjera za optimizaciju operativnih troškova, načina tretiranja neoperativne imovine i drugih mjera potrebnih za stabilizaciju novčanog toka
 • Prezentacija plana financijskog restrukturiranja kreditorima i pregovaranje uvjeta reprograma i refinanciranja kreditnih obveza
 • Pronalazak investitora za dokapitalizaciju i/li refinanciranje postojećih kreditora
Akvizicija kompanije

Akvizicija kompanije

 • Vođenje procesa i financijsko savjetovanje pri akviziciji biznisa što uključuje:
  • Identifikaciju odgovarajućih tvrtki za preuzimanje (targeti)
  • Analizu targeta i izradu inicijalne valuacije
  • Strukturiranje i izradu neobvezujuće ponude
  • Provedbu due diligencea
  • Koordinaciju rada pravnih i poreznih savjetnika uključenih u transakciju
  • Izradu finalne valuacije
  • Savjetovanje u pregovorima i izrada transakcijske dokumentacije
Evalucija strateških opcija

Evalucija strateških opcija

 • Ulazak strateškog ili financijskog investitora u suvlasništvo
 • Prodaja kompanije
 • Akvizicija drugih biznisa
 • Odabir načina financiranja (dug ili vlasnički kapital)
 • Restrukturiranje / refinanciranje duga
 • Spajanje kompanija iz grupacije u jednu pravnu osobu ili izdvajanje dijelova poslovanja u zasebne pravne cijeline
 • Prijenos vlasništva između kompanija i/ili fizičkih osoba
 • Tretman neoperativne imovine
 • Investiranje u proizvodne ili distributivne kapacitete uključujući proširenje ili promjenu strukture portfelja proizvoda i usluga
 • Modeliranje i simulacija različitih scenarija razvoja poslovanja s kvantificiranim efektima na projicirani račun dobiti i gubitka, bilancu i novčani tok kompanije

Pišite nam

Kontakt

SKY OFFICE / 11. kat, ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb, Hrvatska

T+385-1-798-7120

F+385-1-798-7125

M+385-98-458-610